ARÇ Nedir? ARÇ'ta Gezinti ARÇ'a Katılın Çeviri Derneği

 Etkinlikler
 Yankılar ve Destekler
 ARÇ'ı Öğrenmeye Giriş
 Yayınlar
 Bilgi Paylaşımı
 Bağlantılar
 Bize Ulaşın

Basın Duyurusu

 

AFETTE REHBER ÇEVİRMENLİK ORGANİZASYONU

VAN DEPREMİNE DÖNÜK ÇALIŞMALAR

7. DUYURU

(ARÇ ve AAR üyeleri, soldan sağa: Ayşegül Başer, Melek Manav, Atsushi Miyazaki, Serbay Ekincioğlu, Miyuki Konnai, Erkan Altınsoy. Van Kriz Merkezi. 9.11.2011. Foto:AA)

 

24 Ekimde Ankara havalimanında bir yabancı ekibe verilen iletişim desteğiyle başlayan 27 Ekimden itibaren de Van’da saha çalışması olarak yoğun biçimde sürdürülen ARÇ çalışmaları bugün (13 Kasım 2011) itibariyle, önceden planlandığı gibi ilk aşamasını tamamlanmış bulunuyor.

9 Kasım gecesi yaşanan ve yeni can kayıplarına yol açan deprem üzerine bölgede son grup olarak kalmış olan beş arkadaşımızın acilen desteklenmesi için 3 arkadaşımız 11 Kasımda Van’a ulaştı ve aşırı bir stres ve yorgunluk yaşayan arkadaşlarımızın yükünü hafiflettiler. Başta da planladığımız üzere acil durum müdahalesi kapsamındaki çalışmalarımız 3 haftayı tamamladı. 13 Kasım Pazar günü beş arkadaşımız saha görevlerini tamamlayarak geri döndüler. Sahada temsilci düzeyinde 2 arkadaşımız göreve devam edecek. Yeni gelişmelere bağlı olarak temsilci düzeyinde ve yeniden saha çevirmenleri görevlendirerek bölgedeki varlığımızı bir süre daha devam ettirebiliriz.

Son bir haftada yaşanan olaylar ve yapılan çalışmalarla ilgili başlıklar halinde bilgiler:

  • 9 Kasım gecesi yaşanan ikinci deprem beklenmedik biçimde yeni can kayıplarına yol açtı ve ARÇ olarak destek verdiğimiz Japon AAR ekibinden iki kişinin de enkaz altında kalmış olması hem çalışmalarımızda stresli saatlere yol açtı, hem de bölgedeki arkadaşlarımız bizzat depremzede durumunda kaldılar. ARÇ Merkez ve ARÇ Saha olarak dakika dakika izlediğimiz çalışmalar sonunda Bayram Oteli’nin enkazından sağ çıkarılanlar arasında iki Japon görevli de vardı. Atsushi Miyazaki’nin hastanede ölüm haberiyle sarsıldık. Onlarca can kaybına yol açan ikinci depremde bizi özel olarak da etkileyen Miyazaki’nin kaybına rağmen sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürdüler. Daha sonraki gelişmelerde, Japonya’yla, Japon elçilik yetkilileriyle ve enkazdan hafif yaralı olarak kurtulan Miyuki Konnai ile iletişim ağının merkezinde ARÇ sürekli aktif görev aldı.

  • Lojstik yardım için sahada bulunan AAR ekibinin elemanı Miyazaki, bizim enkaz başında meydayı gereğince bilgilendirmemize rağmen tüm haberlere “doktor” olarak yansıdı. Bu örnek, afet koşullarında bilgi akışının ne kadar zor bir konu olduğunu ve gereklerine uyulmasının önemini gösteriyor. Bu örnek başta olmak üzere birçok sorunlu örneğin iyi incelenmesi ve gerekli paylaşımların yapılması ARÇ olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

  • ARǒın çalışmaları Van İl Kriz Koordinasyon Merkezi’yle tam bir eşgüdüm içinde yürütüldü ve ARǒa önemli sorumluluklar aktarıldı. Bölgeye ilk giden ARÇ elemanları kendi bireysel imkanlarını ve ARÇ grubu içindeki maddi dayanışmadan gelen kaynakları kullanmışlardı. Özellikle son hareketlilikte ulaşım masraflarının tamamına yakını AFAD (Ankara) tarafından karşılandı. ARǒa gösterilen güven ve yüklenen sorumluluk, aynı zamada ARǒın STK olarak bağımsız gönüllü konumuyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu. İnsani yardım amaçlı birçok yerli ve yabancı STK’nın, resmi kurum ve yetkililere karşı mesafeli tutumunun farkında olarak, afet çalışmalarının gerektirdiği işbirliği ve diyaloga katkımızı bu bağlamda önemsiyoruz.

  • Saha çalışması dışında dışında yurt dışına yönelik olarak bilgilendirici çeviri çalışmalarına devam edildi.

  • Acil durum müdahalesini içeren ilk aşama çalışmalarımızı tamamlarken göreve gönüllü olanlarla ilgili özet bir dökümünü de paylaşabiliriz.

Van depremi için açtığımız “Görev Durum Çizelgesi”nde toplam 56 kişi yer aldı. 12 kişi Van depremi vesilesiyle ilk kez ARǒla bağlantı kurdular. Bunlardan bazıları da Van’dan yardım çalışmalarına katılıp ARÇ grubuna ve sistemine dahil olanlardı. 27 kişi deprem bölgesinde sahada görev alabileceğini bildirdi. Fiilen deprem bölgesinde 15 kişi görev aldı. Bunlardan 9 kişi eğitimli ve deneyimli ARÇ elemanıydı. Ayrıca 24 Ekim günü Ankara’da da önemli bir saha çalışması gerçekleştirildi.

Bir bütün olarak bakıldığında ARǒın, önemli bir katılım düzeyiyle, yoğun bir faaliyet trafiğiyle ve işlerin yürütülmesinde gösterdiği performansıyla bu çalışmada başarılı bir sınav verdiğini düşünüyoruz.

Yapılan çalışmaların içeriğini ve bundan sonraki çalışmalara dönük iyileştirmelerin neler olabileceğini, yakın zamanda düzenlenecek kapsamlı bir çalıştayda ele almayı düşünüyoruz.

 

Afette Rehber Çevirmenlik

Görevlendirme Birimi

 

İletişim adresi: arc@ceviridernegi.org

Web sitesi: http://www.ceviridernegi.org/arc/

 

 
 

 

 

...ARÇ 2011...