ARÇ Nedir? ARÇ'ta Gezinti ARÇ'a Katılın Çeviri Derneği

 Etkinlikler
 Yankılar ve Destekler
 ARÇ'ı Öğrenmeye Giriş
 Yayınlar
 Bilgi Paylaşımı
 Bağlantılar
 Bize Ulaşın

 

ARÇ Nedir?

 

 
 
 
 

Afete hazır bir toplum olmak için yapılan çalışmalarda çevirmenler de kendi üzerlerine sorumluluk düştüğünü yaşayarak öğrendiler. Ülkemizde nerede ne zaman büyük deprem yaşanacağını bilmiyoruz. Ama birkaç yılda bir yıkıma yol açan, her beş on yılda bir ulusal felaketlere yol açan depremler olması uluslararası afet yardımlaşmasını da beraberinde getiriyor ve deprem gerçeğini çevirmenlerin yaşamının bir parçası kılıyor. Bu amaçla Çeviri Derneği acil durumlarda çevirmenlerin organizasyonuna dönük bir çalışma yürütmektedir. Afette Rehber Çevirmenlik olarak adlandırılan bu çalışma acil durum organizasyonunu ve ön eğitimi kapsıyor. 2000 yılı başlarında İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü öncülüğünde başlayan eğitim çalışmaları standart bir ARÇ eğitimi oluşmasını sağladı. Çeviri Derneğinin yürüttüğü acil durum organizasyonu da bu çalışmayı tamamlayıcı bir nitelik kazandı. Bu çerçevede Çeviri Derneği İstanbul Valiliği ile bir işbirliği protokolü imzalamış ve resmi kurumların afet planlamasına da dahil olmuştur.

İstanbul Üniversitesi, Çeviri Derneği, İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi'nin işbirliğiyle ve TRAC, AKUT, TSK gibi kurumların ve çeşitli alanlardan uzmanların katkısıyla sürdürülen ARÇ çalışmaları, afet koşullarında uluslararası yardımlaşmayı, dolayısıyla yabancı kurtarma ve yardım ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmayı ve yabancı ekiplerin ihtiyaç duyduğu çeviri ve koordinasyon görevlerini bir organizasyon altyapısıyla bilinçli biçimde yerine getirmeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede ARÇ afet hazırlığıyla ilgili tüm resmi ve gönüllü kuruluşlarla bilgi alışverişine ve yardımlaşmaya açık bir yapıdır. ARÇ Organizasyonu başka kuruluşların olanaklarından haberdar olmak, uygun koşullarda işbirliğine girmek ve çevirmenlik hizmetleri konusunda koordinasyon görevini üstlenmek çabası içindedir.

Şimdiye kadar sağlanan ilerlemeler şunlardır:
1) İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Sivil Savunma Müdürlüğüyle işbirliği içinde yürüttüğü ARÇ Temel Eğitim programı standartlaştı,

2) Acil müdahale kapsamında Çeviri Derneği'nin üstlendiği ARÇ Organizasyonu oluşturuldu,

3) İstanbul Valiliğiyle Çeviri Derneği'nin işbirliği protokolü
Afette Rehber Çevirmenlik çalışmalarının mevcut altyapısını oluşturuyor.

4) İstanbul'da İstanbul Üniversitesi bünyesinde 5 dönem ve Ankara'da da Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1 dönem ARÇ eğitimi yapılarak 80'i aşkın kişiye ARÇ sertifikası verildi. İzmir'de de benzeri çalışmalar için hazırlıklara başlandı.

5) Afet hazırlığıyla ilgili kuruluşlarla düzenli bağlantıya geçilmesi için ARÇ tanıtım toplantısı yapıldı.

6) Sertifikalı ARÇ'ların dışında gönüllü çevirmenlerin de ARÇ'a dahil edilerek ihtiyaç halinde önemli bir çevirmen potansiyelinin hazır tutulması için ARÇ Gönüllüsü çalışmaları başlatıldı.

Bu çalışmalara sertifikalı ARÇ'ların dışında gönüllü çevirmenlerin de dahil edilerek ihtiyaç halinde önemli bir çevirmen potansiyelinin hazır tutulması amaçlanıyor.