ARÇ Nedir? ARÇ'ta Gezinti ARÇ'a Katılın Çeviri Derneği

 Etkinlikler
 Yankılar ve Destekler
 ARÇ'ı Öğrenmeye Giriş
 Yayınlar
 Bilgi Paylaşımı
 Bağlantılar
 Bize Ulaşın

ARÇ'ı Öğrenmeye Giriş

 

 
 
 
 

ARÇ GÖNÜLLÜLERİ SEMİNERİ

(her oturum yaklaşık 1,5 saat)

1. Oturum
Afette Rehber Çevirmen nedir?
Çevirmenin işlevleri ve bilmesi gerekenler
Afette Rehber Çevirmenlik eğitiminin ve eğitim malzemesinin tanıtımı
Projenin durumu ve geleceği

2. Oturum
Afet ortamında çalışma
Afet Koşullarında İletişim
Afet yönetimi
Türkiye'de afet deneyimleri ve afete toplumsal hazırlık

3. Oturum
Uluslararası afet yardımlaşması
Arama kurtarma çalışmalarının özellikleri

4. Oturum
Alan bilgisi ve terim sorunları
ARÇ senaryo örneği
ARÇ Çalışma İlkeleri, Hareket Planı ve Organizasyonu
 

 

Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitimi

Eğitim yaklaşık 100 saattir.

Eğitimin 3 ana bölümü:
1) Sivil Savunmada 30 saatlik Arama Kurtarma Eğitimi
2) İlkyardım Kursu (en az 10 saat)
3) Rehber Çevirmenlik Eğitimi (50-60 saat) (Ayrıntıları için programa bakın)
Önce 1. ve 2. eğitim aşaması geçilmelidir; bunlar 3.aşama için ön koşuldur.

ARÇ eğitimi sonunda iki belge verilmektedir:
1) Sivil Savunma kursu katılım belgesi
2) İ.Ü. Edebiyat Fakültesi ARÇ Kursu katılım belgesi
(Bu iki belge iki taraflı renkli fotokopiyle küçültülerek ehliyet belgesi boyutlarında kimlik haline getirilerek acil durumlarda resmi makamlara ibraz edilmek üzere hazır tutulacaktır)

Eğitimli ARÇ olmanın anlamı:
- İhtiyaç durumunda görev alacaklar arasında öncelik ve yönlendiricilik
- ARÇ Organizasyonuna katılım ve hazırlık evresinde ARÇ gönüllülerinin (eğitim almamış gönüllülerin) kılavuzu olmak
- İlerleme çalışmalarına katılarak, eğitim ve ARÇ Organizasyonunda görev üstlenmek

Acil müdahaleye dönük ARÇ Organizasyonu Çeviri Derneği ile İstanbul Valiliği arasındaki 21/03/2001 tarihli protokol uyarınca Çeviri Derneği bünyesinde ARÇ Görevlendirme Birimi (ARÇ GB) tarafından yürütülmektedir. Bu organizasyonda, ARÇ eğitimi almış olanlara öncelikli olarak görev verilecektir.

Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin Hedefi

Afette yabancı ekiplerin iletişim ve ilişkilerinde destek olmak üzere konu, dil ve olası sorunlar konusunda temel bilgileri almak ve etkili bir organizasyonun öğeleri haline gelmek.

Eğitimin yapısı:
Eğitim hem afetlerin özellikleriyle, hem müdahalesiyle ilgili temel konu bilgisini, hem de bu bilgileri çevirmen olarak kullanmayı sağlayan uygulamaları kapsamaktadır. Disiplinlerarası bir eğitimdir ve sözlü çeviri /rehber çevirmenlik uygulamasına yöneliktir.

Kursiyerin görevi:
Kursiyerden eğitime yoğun katılım beklenmektedir. (Devamın % 80'den az olmaması). Ayrıca kursiyerden şu iki uygulama çalışması istenmektedir:
1) Konu alanlarıyla ilgili seminerlerde kavram ve terimlerle ilgili dosya tutulması (ARÇ Terimce seminerleri öncesinde yapılacak)
2) ARÇ görevi kapsamında gerçeğe uygun senaryo oluşturulması (ARÇ Uygulamaları seminerleri öncesinde hazırlanacak ve bu seminerlerde sahnelenecek)

Değerlendirme:
Değerlendirmede, devam, katılım, uygulama çalışmaları önceliklidir. Ayrıca seminerlerin sonunda yazılı bir bilgi testi uygulanmaktadır. Çalışması yetersiz görülenler yeni dönemde eksiklerini giderebilirler.

 


 

 

ARÇ 2005.