mobirise.com

Dernek Hakkında

Çeviri Derneği

Çevirinin tüm alanlarında, mesleki sorumlulukla faaliyet gösteren tüm paydaşların (çevirmen, redaktör, işletmeci, yayıncı, akademisyen) birlikteliğini temsil eden bir mesleki örgüt. Çevirinin ve çevirmenin öneminin toplumca kavranması, alanın meslekleşmesi, paydaşlar arası diyaloğun gelişmesi ve çeviri dünyası içinde dayanışmanın güçlenmesi Derneğimizin kılavuz aldığı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda uygulama dünyasıyla akademi arasında bir köprüyüz.


Kültürel gelişimimizde, uluslararası iletişimimizde çevirmenlerin ve çevirinin hak ettiği değeri kazanmasında örgütlenmenin önemi büyük. Uluslararası Çevirmenler Federasyonu’nun (FIT) üyesi olan Derneğimiz çeviri alanında faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine de verdiği önemle ortak bir diyalog ve paylaşım alanına katkıda bulunuyor.


Çevirinin ve çevirmenliğin gereklerine uygun koşulların oluşması ve düzenlemelerin geliştirilmesi Derneğimizin somut öncelikleri arasında yer alıyor.

 Çevirmenlerin haklarının daha iyi korunmasında ve nitelikli çevirinin hak ettiği değeri kazanmasında hem dayanışma hem de uygun çerçeve koşulların oluşması önem taşıyor.


Nitelikli çeviri rastlantı değil. Çevirinin gerektirdiği entelektüel birikim ve kültürel duyarlılığa verilen toplumsal öneme koşut olarak çeviri alanı da gelişecek ve meslekleşecek. Nitelikli çevirinin ayrımının yapılması, sorumlulukla çalışan işyerlerinin ve çevirmenlerin haklarını elde etmelerinin de ön adımı.


1999 yılında kurulan Çeviri Derneği, alanın ortak çıkarlarına ve taraflar arası diyaloga önem verenlerin geniş ve nitelikli katılımına açık bir örgüt. Mevcut üyelerin çoğunluğunu çevirmenler oluşturuyor; alanın akademisyenleri, çeviri işletmecileri ve diğer paydaşların da üye olduğu Derneğimizde farklı katkılar ve konumlar ortak bir zeminde buluşabiliyor.