Mobirise

Sıkça Sorulan Sorular

Çeviri Derneği

01. Çeviri Derneğinin varlık amacı nedir?

Çeviri Derneği'nin amacı ve hizmet konuları tüzüğün 2. maddesinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Özetle belirtmek gerekirse: çevirmenlik mesleğini geliştirmek; mesleki ve etik ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması için çevirmenleri ve çeviri işletmecilerini teşvik etmek; çeviri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, meslek içi eğitime katkıda bulunmak; güçlenen çeviri sektörüyle ülke kalkınmasında, kültür gelişmesinde ve uluslararası rekabette başarı elde edilmesinde gerekli rolü oynayacak güce erişmek; çevirmenliğin ve çeviri sektörünün özellikle AB standartlarına gelmesinde etkin rol oynamak; çevirmenlik mesleğiyle ilgili uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

02. Çeviri Derneğine kimler üye olabilir?

Derneğimize, Tüzükte yazılı amaçları benimseyen, yasal engeli bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş profesyonel çevirmenler, redaktörler, çeviri alanlarında çalışan akademisyenler, çeviri işletmecileri üyelik başvurusunda bulunabilirler. Başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek yapacakları başvuru Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesinde başvuru sahibi üyelik koşullarına uygun görüldüğünde üyeliğe kabul edilmiş olunur.

03. Üyelik başvurusunun değerlendirilmesinde hangi özelliklere göre karar veriliyor?

Çeviri alanında nitelikli birikimin varlığına bakılıyor. Bunun için en az 2 yıllık düzenli bir mesaiyle (veya buna denk düşecek ölçüde) çeviri alanında deneyime sahip olunması ve yapılan işlerin niteliği açısından referans olacak ortamlarda ve kuruluşlarla çalışılmış olunması dikkate alınıyor. Çeviri bölümü mezunlarında bu süre 1 yıl olarak öngörülüyor. Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını aylık olağan toplantılarında değerlendirir ve isteğin kabul veya reddini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

04. Üye olmak için hangi belgelere ihtiyaç var?

Üyelik başvurusunda beyan ve referans bilgileri esastır (bkz. www.ceviridernegi.org internet sitesi Üyelik Formu). Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu sizden beyanlarınızla ilgili belgeler ve referanslarınızla ilgili bağlantı bilgileri isteyebilir.

05. Çeviri Derneğinin mevcut üyeleri kimlerdir? Mevcut üye profili nasıl?

Çeviri Derneği'nde tüzükte belirtilen üyelik koşullarına da uygun olarak, çevirmenler, çeviri işletmeleri, çeviri alanındaki akademisyenler üyedir ve Derneğin kurucu üyeleri de yine bu tür bir birlikteliği temsil etmektedir. Halihazırda üyelerimizin yaklaşık oranlarla % 60'ını çevirmenler, % 25'ini akademisyenler, % 10'u işletmeciler % 5'ini diğerleri oluşmaktadır.

06. Üyelik başvuru formunda Dernek üyeleri arasında referans olabilecek kişiler sorulmaktadır. Dernek üyelerinden tanıdığım kimse yoksa başvuramaz mıyım?

Burada bilgilerin teyidi açısından kolaylık olması amaçlanmaktadır. Dernek üyeleri arasında referans belirtemiyorsanız bu durum başvurunuza engel oluşturmaz. Gerektiğinde Yönetim Kurulu sizi davet ederek yüz yüze görüşme yaptıktan sonra başvurunuzu değerlendirmeye alabilir.

07. Başka bir alanda öğrenim gördüm (işletme, mühendislik vd.), çeviri yapıyorum, üye olabilir miyim?

Çeviri Derneği'ne üye olmak için mutlaka üniversitelerin çeviri bölümlerinden mezun olmak gerekmiyor. Profesyonel olarak sürekli çeviri yapıyor olmanız ve bu konuya gösterdiğiniz ilgi derneğimize katılmak ve burada görev almak için en önemli şarttır. Kısacası, Derneğimiz çeviri alanında profesyonel faaliyet gösteren herkese açıktır. Belli alanlarla uzmanlık eğitimi almış olmak, çeviri deneyimi de olması durumunda nitelikli çevirmenlik için olumlu bir etkendir.

08. Şimdiye kadar hiç çeviri yapmadım, ancak yabancı dilim var; üye olabilir miyim?

Profesyonel çevirmenlik ayrı bir deneyim ve birikim gerektirdiği için yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olmak Çeviri Derneği'ne üyelik için yeterli değildir.

09. Bir çeviri işletmesinde çalışıyorum. Ancak çeviri yapmıyorum, Çeviri Derneği'ne üye olabilir miyim?

Çeviri Derneği 'ne çevirmenler dışında çeviri alanında profesyonel faaliyet yürüten herkes (işletmeci, redaktör, yönetici vd.) üye olabilir. Çeviri Derneği'ne üyelik bireyseldir, çeviri işletmeleri kurumsal üye olamazlar veya işletme adına üyelik söz konusu değildir.

10. Çevirmenlik eğitimi veren bir bölümde öğrenciyim. Üye olabilir miyim?

Çeviri eğitimi görmekte olan ama çevirmen öğrenci statüsündekiler ileride üyeliğe başvurmak üzere üye adayı olarak Derneğin çalışmalarına katılabilir, Derneğin etkinliklerinden yararlanabilirler. Çeviri bölümü mezunları 2 yıl yerine 1 yıllık nitelikli profesyonel deneyimi belgelediklerinde üyelik için uygun sayılabilmektedir.

11. Halen öğrenciyim ve uzun zamandır çeviri yapıyorum, Çeviri Derneği'ne üye olabilir miyim?

Çeviri deneyiminiz süre ve düzey olarak yeterliyse öğrenci sıfatınız üyeliğe engel değildir; diğer profesyonel çevirmenler gibi üyeliğe başvurabilirisiniz. Genel üyelik koşulları sizin için de geçerlidir (bkz. SSS 2).

12. Yabancı uyrukluyum, derneğinize üye olabilir miyim?

Yabancı uyrukluların üyeliği, Dernekler Kanunu uyarınca, Türkiye'de ikâmet haklarının bulunmasına bağlıdır.

13. Giriş ödentisi var mı?
Çeviri Derneği'ne girişte herhangi bir ödenti alınmamaktadır.

14. Çeviri Derneği'nin yıllık aidatı ne kadardır?


Şu anki yıllık aidat 130TL'dir. Gerek görüldüğünde Genel Kurullarda makul oranlarda artış yapılmaktadır.

15. Çeviri Derneği üyeliği işe girmemde, çeviri almamda yarar sağlar mı?

Çeviri Derneği üyeliği belli ölçütlerle gerçekleştiği için profesyonelliğinizin tanınması açısından bir referans oluşturmaktadır. Çeviri Derneği üyeliği size güven duyulmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle iş ilişkilerinizde Çeviri Derneği üyeliğinin belirtilmesi yararlı olacaktır. Çeviri Derneği olarak işlerde aracılık etmemiz (bir işi alıp üyelerimiz arasında dağıtmamız) söz konusu değildir, ancak Derneğe ulaşabilecek istekleri, üyeler arasında bir seçim yapmadan duyurabiliriz.

16. Çeviri Derneği'nin İstanbul'dan başka ilde şubesi var mı?

Çeviri Derneği'nin başka illerde şube açma yetkisi Tüzük'te belirlenmiştir. Şu anda İstanbul dışında bir şubemiz bulunmamaktadır. Ankara ve İzmir başta olmak üyelerimiz ve temsilcimiz vardır.

17. Çeviri Derneği'nde çeviri mesleğinin gelişimi için neler yapılıyor?

Çeviri Derneği'yle üyeleri çeviri öğretimi veren yükseköğretim kurumları ve çeviri işletmeleri arasında staj, öğretimin çeşitlenmesi ve planlanmasında işbirliği, kaynaklar ve örnekler üzerinde ortak çalışmalar; çeviri kuramları ve uygulamaları konularında toplantılar yapma konularında işbirliği kurulmuştur ve gelişmektedir.

18.  Çeviri Derneği çeviri sektörüne ne sağlamaktadır?

Sektörün mevcut ve doğabilecek sorunlarının tartışıldığı; üyeler arasında mesleki gelişim ve bildirişimin gerçekleştirildiği; nitelikli üyeleriyle ve etik kurallarıyla güven ilişkisinin oluşturulduğu; sektörde meslek bilincinin yaratılmaya çalışıldığı; mesleki koşullar, etik ve kuramsal gelişimlerin izlenip paylaşıldığı; uluslararası gelişmelerin izlenip yansıtıldığı; ilgili çevrelere sorun çözmede ve ihtilaf gidermede tavsiye kararlarının verildiği seçkin bir platform.

19. Çeviri bürosu veya işletmesi açmak için mesleki bir örgüte üyelik zorunlu mudur?

Mevcut mevzuata göre zorunlu değildir. Gelecekte belli ölçütlerin getirilmesi ve meslek odası veya benzeri bir yapının oluşmasını destekliyoruz ve bu yöndeki çalışmalara katkıyı amaçlıyoruz.

20. Çeviri Bürosu açmak için ne gerekiyor?

Çeviri Bürosu açma işlemleri, Türk Ticaret Kanuna göre, şirket kurma ya da yine serbest meslek defterine tabi olarak bir ofis açma ya da etkinliği evden vergi mükellefi olarak yürütme biçiminde uygulanmaktadır. Kurulacak çeviri şirketinin kuruluş ve işleyiş aşamalarında derneğimizden alınacak bir belge ve ruhsat şimdilik bulunmamaktadır. Bu konuda Çeviri İşletmeleri Derneği'yle bağlantı kurmanızı tavsiye ederiz.

21. Hangi dilde çeviri yapanlar Çeviri Derneği'ne üye olabilirler?

Çeviri olarak tanımlanabilecek her faaliyeti profesyonelce yürütenler hangi diller arasında olursa olsun Çeviri Derneği'ne üye olabilirler.

22. Çeviri Derneği çeviri fiyat listesi yayınlıyor mu?

Çeviri fiyatları serbest piyasa arz ve talebine göre belirlenmektedir. Bununla birlikte çeviri işini yetkin düzeyde yapanların (çevirmenlerin, işletmecilerin) belli koşulların altında iş almamasının piyasanın düzenlenmesi açısından yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu genel tavsiyenin dışında Çeviri Derneği olarak yayınladığımız bir fiyat listesi yoktur.

23. Çeviri Derneği çeviri fiyatları konusunda denetleyici oluyor mu?

Çeviri Derneği fiyatların oluşumu ve denetlenmesi konusunda bir girişimde bulunmamakta, çeviri niteliğinin yükseltilmesi çalışmaları bağlamında kamuoyunu ve ilgili çevreleri bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Öte yandan, oluşan fiyatlar konusunda üyeleriyle bilgi paylaşmaktadır.

24. Çeviri Derneği çeviride kalite konusunda denetim görevi üstleniyor mu?

Çeviri Derneği kalite standartlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapmaktadır; Derneğimiz piyasayı düzenleyici ve mevzuatı geliştirici çalışmalara aktif olarak destek vermektedir.

25. Çeviri Derneği'nden çeviri işi alabilir miyim?

Derneğimiz iş ilişkilerinde aracı olmamaktadır. Üyelik kabul prosedürümüzün bulunması ve çalışma ve etik ilkelerimizin Dernek üyelerini bağlaması Çeviri Derneği üyeliğini bir güven unsuru haline getirmektedir. Bu açıdan yapabileceğimiz tek katkı çevirmenlerde Çeviri Derneği üyeliği aranmasını önermektir.

26. Çeviri yaptırmak isteyenlere Dernek yol gösterici oluyor mu?

Derneğimiz iş ilişkilerinde aracı olmamaktadır. Üyelik kabul prosedürümüzün bulunması ve çalışma ve etik ilkelerimizin Dernek üyelerini bağlaması Çeviri Derneği üyeliğini bir güven unsuru haline getirmektedir. Bu açıdan yapabileceğimiz tek katkı çevirmenlerde Çeviri Derneği üyeliği aranmasını önermektir.

27. Çeviri Derneği çeviri alanında mesleki eğitimler veriyor mu?

Çeviri Derneği öğretim programı biçiminde bir uygulama (sertifika kursu vb.) yapmamıştır. Buna karşılık bireylerin mesleki gelişimine çeşitli biçimlerde katkı yapmaya çalışmaktadır; bu amaçla bilgi paylaşımı, konulu seminerler düzenlemekte, üniversitelerle işbirliği içinde sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemektedir. Nitelikli mesleki kursların düzenlenmesi ve sertifikalandırma çalışmaları Çeviri Derneği'nin hedefleri arasında yer almaktadır.

28. Gerçekleştirdiğiniz etkinlikler konusunda bilgi verir misiniz?

Bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlikler arasında şunlar sayılabilir: Öne çıkan etkinliklerimiz arasında, meslek içi seminerler, üniversitelerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası sempozyumlar, yayın ve terim politikaları alanındaki resmi çalışmalarda temsilcilerimizle yer almak, önemli güncel gelişmelerde kamuoyunu bilgilendirmek, çeviri alanında diğer nitelikli meslek örgütleriyle işbirliği yapmak, Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ) örgütlenmesi ve uygulamaları sayılabilir. Ayrıntılı bilgiler için bkz. www.ceviridernegi.org adresindeki internet sitemizde Etkinlikler bölümü.